Anmälan e-post faktura från Kontorsspecial

Värt att veta om e-postfaktura

Alltid åtkomlig e-postadress

För oss som leverantör av e-postfakturan är det viktigt att Er mottagaradress alltid är tillgänglig. Därför är det lämpligt med en adress som kan läsas av flera personer vid Ert företag, vid behov kan Kontorsspecial hjälpa Er med att lägga upp exempelvis faktura@firmanamn.se eller liknande.

Kundens godkännande

För att Kontorsspecial som leverantör av faktura skall kunna leverera den via e-post krävs ett aktivt godkännande från Er som kund enligt mervärdesskattelagen Kap 11, §6.

Arkivering

Vill man skriva ut fakturan på papper så är det naturligtvis tillåtet. Dock säger Bokföringslagen Kap 7, §1 att fakturor skall arkiveras i sitt ursprungliga format vilket innebär att den elektroniska fakturan skall arkiveras på ett säkert sätt. Pappersutskriften betraktas alltså inte som ursprunglig form.

OBS! samtliga fält måste fyllas i för att anmälan ska registreras korrekt.